A Madridi Konzulátus konzulja a konzuli tisztviselő konzuli okirat készítési és konzuli tanúsítvány kiállítási tevékenységének részletes szabályairól szóló 1/2002. (I. 23.) KüM-IM együttes rendelet alapján jogosult a konzulátuson ügyfélfogadási időben személyesen megjelenő személyek aláírásának hitelességét igazoló konzuli tanúsítvány kiállítására.

A tanúsítvány kiállításához a kérelmezőnek igazolnia kell a személyazonosságát érvényes útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal. Az aláírás hitelesítésének konzuli díja 30 euró aláírásonként. A díjat a kérelem benyújtásakor a Konzulátus számlavezető bankjában befizetéssel vagy utalással kell kiegyenlíteni, készpénzes fizetésre a Konzulátuson nincs lehetőség.

Bankszámlaszám:
BANCO SANTANDER 
00 49 4698 1129 1637 2847
 
Kérjük, hogy minden befizetés/átutalás esetében tüntessék fel a "Megjegyzés" (spanyolul: "Concepto") rovatban a kérelmező teljes nevét.