Magyar állampolgárság megállapítása

Az egyszerűsített honosítási eljárással kapcsolatos információkat a www.allampolgarsag.gov.hu, illetve a www.bmbah.hu web oldalakon találja.

I., Az eljárás megindítása, időtartama

A kérelem benyújtására előzetes időpont egyeztetés alapján, kizárólag személyesen kerülhet sor. Az időpont igénylésére vonatkozóan a főoldalon az ügyfélfogadás menüpontban találnak részletes információt. 

Magyar állampolgársága fennállásának megállapítása ügyében a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal illetékes. 

Az állampolgársági vizsgálat átlagosan 8-12 hónapot vesz igénybe, amelyet a nagykövetségnek nem áll módjában meggyorsítani. Ha csak az állampolgársága fennállását kéri igazolni, az eljárás eredményeként három évig érvényes állampolgársági bizonyítványt állít ki a magyar hatóság. 

Az állampolgárság vizsgálatával egyidejűleg lehet kezdeményezni a születés anyakönyvezését és a házasság anyakönyvezését is. Ez esetben az állampolgárság megállapítása után az eljáró hatóság elkészíti a magyar születési és adott esetben a házassági anyakönyvi kivonatot is.

II., Az eljárás díja

Az állampolgárság fennállásának vizsgálatáért a honlapon, a „Konzuli díjak” pont alatt szereplő eljárási díjat kell fizetnie. 

III., Szükséges dokumentumok

A kérelemhez szükséges nyomtatvány letölthető a lap alján. Kérjük az adatlapot a magyar nyelv szabályai szerint (nevek: (1.) vezetéknév, (2.) keresztnév, dátumok: év,hó,nap + ékezetek) szíveskedjen nyomtatott betűkkel kitölteni. 
Érvényes fényképes okmány (pl. brit vagy egyéb nemzeti útlevél) 
Mindazon dokumentumok, amelyek igazolják a családi kapcsolat fennállását a magyar állampolgárságú felmenő és a kérelmező között 
A kérelmező születésének és házasságának anyakönyvezéséhez szükséges dokumentumok (adatlapok a születés és házasság anyakönyvezéséhez, anyakönyvi kivonatok) 
Az Egyesült Királyság, USA, Ausztrália, Dél-Afrika, Kanada és Új-Zéland által kibocsátott angol nyelvű születési és házassági anyakönyvi kivonatokról nem szükséges fordítás 

Az ügyfelektől azt kérjük, hogy az előírt adatlapokat feltétlenül előzetesen nyomtassák ki honlapunkról, s a kitöltött adatlapokkal keressék fel a nagykövetséget. Közös érdekünk, hogy a jelentős ügyfélforgalom minél gyorsabban és zökkenő mentesebben bonyolódjon.

A tájékoztatóba megpróbáltunk minden szükséges és fontos szabályt, információt belefoglalni. Ha ennek ellenére további kérdései lennének, szíveskedjen e-mail útján a consulate.mad@mfa.gov.hu címen megkeresni bennünket.

Letölthető adatlapok:

Magyar állampolgárság megállapításához kitöltendő adatlap
Adatlap születés anyakönyvezéséhez
Adatlap házasság anyakönyvezéséhez