‼️‼️ A koronavírus fertőzéssel összefüggő spanyolországi viszonyok, és a március 14-én bejelentett rendkívüli veszélyhelyzet (estado de alarma) kapcsán kérjük az érdeklődő magyar állampolgárokat, hogy elsősorban a külügyminisztérium / nagykövetség hivatalos oldalain (https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?spanyolorszag&fbclid=IwAR2Bd-XcNeBAh1tzRZfCMeNR6-Jw2SAsBOvB5Yi3Fxk8DHyI6FQhWmhZ5mE) tájékozódjanak a spanyolországi helyzetről, és ha ott nem találtak választ a kérdésükre, akkor keressék elsősorban a madridi konzulátusunkat (0034 91 413 9850; madrid.consulado@gmail.com), illetve másodlagos lehetőségként a külügyminisztérium központi Call Centerét (0036 80 368 036). A nagyfokú leterheltségre tekintettel tiszteletbeli konzuljainkat kérjük csupán abban az esetben keressék, amennyiben az adott helyszínen bajba kerültek és helyszíni segítségre van szükségük. A spanyolországi általános helyzetről nem a tiszteletbeli konzulok, hanem nagykövetségünk tiszte tájékoztatást adni. Megértésüket köszönjük.

1. Miben tud segíteni a madridi konzulátus spanyolországi tartózkodásom alatt?

A Konzulátus különböző ügyek intézésében áll a magyar állampolgárok rendelkezésére rövidebb vagy hosszabb távú tartózkodásuk alatt: az utazáshoz használt és időközben lejárt, elveszett, eltulajdonított, megrongálódott útlevél vagy személyazonosító igazolvány helyett ideiglenes útlevél kiállítása, új útlevél igénylése; állampolgársági vizsgálat; születés, házasság, haláleset vagy válás magyarországi anyakönyvezése; névváltoztatás; hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése; külföldi tartózkodás (lakcím) bejelentése; aláírás-hitelesítés, fordítás- és másolat készítés/hitelesítés, bajba jutott állampolgárokkal kapcsolatos érdekvédelmi feladatok ellátása, stb.

2. Elfogyott a pénzem, haza szeretnék jutni Magyarországra. Fordulhatok-e segítségért a konzulátushoz?

A magyar állampolgárok szabadon utazhatnak és vállalhatnak munkát az Európai Unióban, így Spanyolországban is. Ugyanakkor ez a szabadság azzal a kötelezettséggel, felelősséggel párosul, hogy a magyar állampolgárnak, ha munkát keres, önfenntartónak kell lennie itteni tartózkodása során, ha pedig már munkavállaló, saját és családja eltartásáról gondoskodnia szükséges. Pénzügyi problémáikat a magyar állampolgároknak maguknak kell megoldaniuk.

A Konzulátus tehát csak tanáccsal tud szolgálni a pénzküldés módjaira vagy az olcsóbb úti jegyek beszerzésére vonatkozóan. Amennyiben a magyar állampolgár számára gondot jelent a magyarországi rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel való kapcsolatfelvétel, ebben segítséget nyújthat a Konzulátus.

3. Munkahelyemen gondjaim vannak, hová fordulhatok tanácsért?

A Konzulátus nem végez sem munkaközvetítést, sem jogi tanácsadást munkaügyi problémákkal kapcsolatban. Kérjük, hogy ilyen esetekben forduljon tanácsadó szolgálathoz, vagy ügyvédi irodához. Egyedi esetekben a Konzulátus tud segíteni ügyvédi iroda keresésében.

4. Jogi tanácsra van szükségem.

A Konzulátus alapvetően konzuli ügyekben tud jogi tanáccsal szolgálni a magyar állampolgároknak, általános jogi tanácsadást nem végez. Ezért bonyolultabb ügyekkel javasolt ügyvédhez vagy tanácsadó szolgálatokhoz fordulni.

A spanyol Alkotmány alapján mindazon személyeket megilleti az ingyenes jogsegély intézménye, akik bizonyítani tudják, hogy anyagi helyzetük nem engedi meg a pereskedést: http://www.justiciagratuita.es/ 

Ingyenes jogi tanácsadást végeznek egyes civil szervezetek is, pl.: www.ssvp.es/asesoria.html

Az Európai Unió belső piaci jogszabályainak hatóságok általi nem megfelelő alkalmazása esetén fordulhat a SOLVIT központhoz: http://ec.europa.eu/solvit/site/index_hu.htm 

5. Útlevelem, személyazonosító igazolványom elveszett (eltulajdonították), mit kell tennem?

A Konzulátuson lehetőség van ideiglenes hazautazásra (vagy továbbutazásra) szóló útlevelet igényelni. Az ilyen úti okmányt az a magyar állampolgár igényelheti, akinek útlevele vagy úti okmánya elveszett, eltulajdonították, megrongálódott, illetve személyazonosság megállapítására más módon alkalmatlanná vált.

A kirabolt magyar állampolgároknak az ideiglenes útlevélkérelem benyújtása és az ideiglenes útlevél kiállítása végett személyesen kell megjelenniük a Konzulátuson. Az ideiglenes útlevélkérelem benyújtásakor továbbá szükség van 1 darab, hat hónapnál nem régebbi, 3,5 x 4,5 méretű fényképre, valamint rendőrségi feljelentésről készült jegyzőkönyvre, amelyet a legközelebbi, vagy bármelyik rendőrségen lehet beszerezni.

Segítség a feljelentés megtételéhez:

1. „me robaron” azt jelenti „kiraboltak”

2. „la denuncia” azt jelenti „feljelentés, bejelentés”

3. „hacer/presentar una denuncia” azt jelenti „feljelentést tenni”

4. „quisiera(ejtsd:kisziéra) presentar(prezentár) una denuncia(ejtsd:denunszia) azt jelenti „szeretnék feljelentést tenni”

6. Szeretném meghosszabbítani lejárt személyi igazolványomat vagy vezetői engedélyemet.

Új személyazonosító igazolványt, lakcímkártyát vagy gépjármű vezetői engedélyt csak Magyarországon, személyes ügyintézés keretében, okmányirodában tud igényelni.

7. Elvesztettem vezetői engedélyemet, tudok-e helyette újat igényelni a Konzulátuson?

Nem, erre nincs lehetőség. Új vezetői engedélyt csak Magyarországon, okmányirodában igényelhet személyesen. Viszont ha Ügyfélkapuval rendelkezik, azon keresztül kérheti a még érvényes jogosítványának újraküldését magyarországi lakcímére. Ügyfélkapu díjmentesen nyitható a Konzulátuson.

Mindazonáltal a Konzulátuson keresztül beszerezhető a magyar vezetői engedély érvényességéről szóló, magyarországi hatóság által kiállított igazolás. Ennek alapján tud az illetékes spanyol hatóságoknál (http://www.dgt.es/) spanyol vezetői engedélyt kiváltani. 
Ha lejár a magyar jogosítványa, és nem tud hazamenni meghosszabbítani az érvényességét, a spanyol DGT-nél becserélheti spanyol jogosítványra.

8. Azt hallottam, hogy a külföldi tartózkodást be kell jelenteni Magyarországon.

A jogszabály-módosításokat követően 2013. március 1-jétől megszűnt a 3 hónapot meghaladó (ideiglenes) külföldi tartózkodás bejelentésének kötelezettsége. Amennyiben külföldi tartózkodását nem átmenetinek tekinti, külföldi letelepedését továbbra is bejelentheti a Konzulátusnál. Ebben az esetben lakcímkártyáját le kell adni, helyette újat kap „külföldi cím” jelöléssel.

9. Huzamosabb ideje külföldön élek, útlevelem lejárt 1 éve, szeretnék újat igényelni.

Ha útlevele több mint egy éve lejárt, és Ön nem rendelkezik érvényes személyazonosító igazolvánnyal, illetve adatai nem szerepelnek a Személyiadat- és Lakcímnyilvántartóban, új útlevelet csak állampolgársági vizsgálat lefolytatását követően állíthat ki a magyar hatóság.

10. Magyar állampolgár vagyok, gyermekem született Spanyolországban. Milyen állampolgárságra jogosult? Mit kell tennem?

A magyar állampolgár szülő gyermeke születésétől ugyancsak magyar állampolgárnak tekinthető, függetlenül attól, hogy külföldön született. Formálisan ez a külföldi születés hazai (magyarországi) anyakönyvezésével kerül megerősítésre. A külföldi születés hazai (magyarországi) anyakönyvezése a Konzulátuson vagy magyarországi anyakönyvvezetőn keresztül kérvényezhető.

Amennyiben az egyik szülő nem magyar állampolgár, a gyermek a szülő állampolgársága szerinti másik ország állampolgárságára is jogosult lehet. Ez a külföldi állampolgár szülő saját államának jogszabályaitól függ.

11. Meghatalmazást/Hozzájáruló nyilatkozatot kell adnom családtagomnak, hogy helyettem eljárhasson és képviseljen egy ügyben Magyarországon.

Az elkészített meghatalmazás/hozzájáruló nyilatkozat aláírásának tényét a konzul hitelesítheti. A meghatalmazás szövegét Ön (vagy ügyvédje) készíti el, munkatársaink nem készítenek meghatalmazási iratokat.

12. Fordításra (tolmácsolásra) van szükségem, fordulhatok-e a Nagykövetséghez?

A Nagykövetség – sürgősségi eseteket kivéve - nem tud vállalni fordítást vagy tolmácsolást. A hivatalos fordítók és tolmácsok jegyzéke megtalálható a Spanyol Külügyminisztérium honlapján (http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Documents/ListadoTIJ.pdf). Amennyiben nem hivatalos fordítóra vagy tolmácsra van szüksége, kérjük, érdeklődjön Konzulátusunkon. 

13. Milyen ügyekkel fordulhatok a tiszteletbeli konzulhoz?

A tiszteletbeli konzul vállalhat aláírás- és másolathitelesítést, segítségére lehet egyéb hatósági- és érdekvédelmi ügyek intézésében (pl. hazai anyakönyvezés, külföldi letelepedési adatok nyilvántartásba vétele, stb.). Magánútlevél-kérelmek esetében a tiszteletbeli konzulok csak 12 év alatti gyermekek kérelmét vehetik át, egyéb esetekben a kérelmezőnek – a biometrikus adatok levétele miatt - személyesen kell megjelennie a Madridi Konzulátuson, vagy a Barcelonai Főkonzulátuson. 

14. Mire jó az ügyeleti telefonszám, mikor hívjam azt?

Az ügyeleti (mobil) telefonszám munkaidőn túl, csak súlyos és halaszthatatlan esetekben hívandó. (Pl. kirabolták, elvesztette az összes iratát és repülője aznap vagy másnap indul, súlyos balesetet szenvedett, stb.) Kérjük, hogy konkrét ügyintézéssel vagy egyéb általános tájékoztatással kapcsolatos kérdéseivel ne terhelje az ügyelet munkáját.