1. Tiszteletbeli konzulnál intézhető közjegyzői ügyek
 
 • Másolat hitelesítése
 • Aláírás hitelesítése
 • Életbenléti igazolás
Ebben a témakörben fontos kiemelni, hogy fordítás hitelesítésére a tiszteletbeli konzuloknak nincs jogosultsága. 
 
2. Tiszteletbeli konzulnál intézhető hatósági közreműködési ügyek
 • Útlevél és személyazonosító igazolvány iránti kérelem átvétele 12 éven aluli gyermekek részére; 
 • Állampolgárság igazolása iránti kérelem átvétele (állampolgársági vizsgálat);
 • A magyar állampolgárságról való lemondás átvétele;
 • Az anya és a 14. életévét betöltött gyermek - apai elismerő nyilatkozathoz - hozzájáruló nyilatkozatának felvétele
 • hazai anyakönyvezésre (születés, házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat, válás, halál) irányuló kérelem átvétele;
 • Magyarországról történő okiratbeszerzés iránti kérelem átvétele (pl.: erkölcsi bizonyítvány);
 • Családi állapot igazolása iránti kérelem átvétele;
 • Talált és bevont okmányok megküldése a felügyelő Nagykövetség részére;
 • Ügyfélkapu regisztrációs kérelem átvétele.
Mely esetekben NEM fordulhat hatósági ügyben a tiszteletbeli konzulhoz? (Ezeket az ügyeket hivatalos konzuli képviseletnél vagy Magyarországon lehet elintézni)
 • apai elismerő nyilatkozat felvétele;
 • halottszállítási engedély;
 • 12 évnél idősebb állampolgárok útlevél és személyazonosító igazolvány iránti kérelme;
 • honosítás (magyar állampolgárság megszerzése);
 • vízum.
3. Tiszteletbeli konzulok érdekvédelmi hatáskörei
 • a tiszteletbeli konzul működési területén a bajbajutott magyar állampolgárok részére segítséget nyújt;
 • a területükön talált/előkerült/jelentkezett bajba jutott magyar állampolgárokról a madridi konzulátust értesíti.