TISZTELETBELI KONZULÁTUSOKON KEZDEMÉNYEZHETŐ
ELJÁRÁSOK ÉS KÖLTSÉGÜK 

Ügyfeleinknek lehetőségük van arra, hogy egyes eljárásokat tiszteletbeli konzulátusainkon keresztül indítsanak vagy intézzenek el. Az alábbi táblázatban részletes tájékoztatást nyújtunk ezen ügytípusokról, megkülönböztetve

  • azokat, amelyekben a tiszteletbeli konzul közvetítő szerepet lát el, az eljárás lefolytatására és az értük fizetett díjra a madridi konzulátus jogosult; 
  • valamint azokat, amelyekben a tiszteletbeli konzul saját hatáskörben jár el, így a befizetett díj is őt illeti.

Tiszteletbeli konzulátusokon kezdeményezhető/intézhető ügytípusok és költségeik

Ezúton is felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy tiszteletbeli konzulátusaink eljárási jogköre a madridi konzulátuséhoz képest korlátozott. A gyakrabban előforduló ügytípusok közül tiszteletbeli konzul nem jogosult többek között:

  • úti okmányok (azaz utazásra jogosító okmányok) kiállítására; 
  • vízum kibocsátására; 
  • konzuli igazolás kiállítására; 
  • fordítás hitelesítésére; 
  • hiteles fordítás készítésére; 
  • apai elismerő nyilatkozat felvételére.

Kérjük ügyfeleinket, hogy amennyiben az eljárások díját közvetlenül a madridi konzulátusnak fizetik, a pénz befizetése előtt mindenképp vegyék fel velünk a kapcsolatot telefonon vagy e-mailben.