Az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség polgárai Spanyolország területére történő belépésének, spanyolországi szabad mozgásának és tartózkodásának jogi kereteit a 2004/38/EK közösségi irányelv alapján kiadott 240/2007. királyi rendelet, valamint az ez utóbbit módosító 1490/2012 kormányrendelet adja.

Minden EGT-polgárnak 3 hónapot meghaladó tartózkodást követően a Külföldi Állampolgárok Központi Nyilvántartásába (Registro Central de Extranjeros) kell bejelentkeznie. A nyilvántartásba vételi kérelmet az ügyfél lakhelye szerint illetékes Külföldiek Hivatalában (Oficina de Extranjeros) kell benyújtani, vagy ilyen helyi szerv hiányában a helyi rendőrség Idegenrendészeti Osztályán (Policía Nacional - Extranjería). Erről igazolás kerül kiállításra, amely tartalmazza az adott személy nevét, állampolgárságát, lakhelyét, a nyilvántartásba vétel időpontját és az ún. külföldiek azonosítására szolgáló NIE számot (número de identidad de extranjero).

A szabályozásról szóló részletes spanyol nyelvű tájékoztató itt érhető el, kérjük figyelmesen olvassa azt el:

https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/_es/tramites_extranjeria_tramite_certificadoregistro_ciudadanoue.php#

Madrid, valamint egyes megyék (provincia) esetében elektronikus időpontfoglalási rendszer működik, amely a Pénzügy- és Közigazgatási Minisztérium oldaláról érhető el. Az alábbi oldalon tájékozódhat, hogy az illetékes megyei hivatalhoz milyen ügyekben lehet elektronikus módon időpontot foglalni:

https://sede.administracionespublicas.gob.es/

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 1490/2012. sz. kormányrendelet szigorította a tartózkodási feltételeket, a hatóságok kérik annak igazolását, hogy a kérelmező valamely országban fizet társadalombiztosítást, vagy kötött magánbiztosítást, illetve - tanulók és munkatevékenységet nem gyakorlók esetében - hogy megfelelő anyagi forrásokkal rendelkezik spanyolországi tartózkodásának fedezésére. A hivatkozott jogszabály ezen az oldalon érhető el:

https://www.boe.es/boe/dias/2012/07/10/pdfs/BOE-A-2012-9218.pdf

A regisztráció további feltétele, hogy a kérelmező érvényes lakcímmel rendelkezzen. A lakcím-bejelentkezést (Empadronamiento) a lakóhely szerinti önkormányzatnál kell megtenni.

A munkavállalók esetében a későbbiekben szükséges lehet kiváltani az adószámot (NIF – Número de Identificación Fiscal), melyet az adóhivatalnál kell kérelmezni (https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/censos-nif-domicilio-fiscal/solicitar-nif.html), ez azonban a nyilvántartásba vételhez még nem előfeltétel.

EGT-polgár nem EGT-polgár hozzátartozója esetén ezek a személyek továbbra is kötelesek tartózkodási engedélyt kiváltani, amelynek elnevezése: Uniós polgár családtagja számára kiállított tartózkodási engedély (tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión). Az erről való spanyol nyelvű tájékoztató az alábbi linken található:

https://www.interior.gob.es/opencms/en/servicios-al-ciudadano/tramites-y-gestiones/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/estancia-y-residencia/

További információkat az alábbi honlapokon talál:

https://www.interior.gob.es/opencms/en/servicios-al-ciudadano/tramites-y-gestiones/extranjeria/
https://sede.mites.gob.es/es/contenidos/cau/index.htm
http://www.interior.gob.es/
https://www.policia.es/_es/extranjeria_portada.php