A spanyol kormány március 19-én elrendelte a turisztikai szálláshelyek bezárását. Kivételt képeznek ez alól azok a turisztikai létesítmények, melyek hosszútávon, szezonálisan Spanyolországban tartózkodó turistákat fogadnak, azonban ezek is csak akkor működhetnek tovább, ha az ott tartózkodó turisták önálló konyhával és fürdőszobával rendelkeznek. A turisztikai célú helyiségek bezárása a vendégek távozását követően azonnal, de legkésőbb március 26-ig kötelezően megtörténik az ország egész területén.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3892.pdf