• Rendőrségi feljelentés: Ha Spanyolországban a magyar állampolgár úti okmányát (útlevelét, személyazonosító igazolványát), vezetői engedélyét ellopták, az elveszett, megrongálódott, vagy az okmány más okból utazásra nem használható, akkor a lakóhely szerint illetékes, vagy (amennyiben nem rendelkezik spanyolországi lakcímmel) az elvesztés/eltulajdonítás helye szerinti rendőrségen kell ezt a tényt bejelenteni haladéktalanul. A feljelentésről minden esetben kérjen rendőrségi jegyzőkönyvet.

Az Önhöz legközelebb található rendőrséget (Policía) az alábbi honlapon találja: https://www.policia.es/_es/dependencias_localizador.php

             A spanyol rendőrség honlapja: https://www.policia.es/_es/idioma_en_policia.php

Online Rendőrségi feljelentés: A rendőrségi feljelentést online is meg tudja tenni az alábbi honlapon (spanyolul, angolul, németül vagy franciául): https://denuncias.policia.es/OVD/?lang=en_GB

 

Online feljelentés megtétele gyorsabb, mint a személyes feljelentés a tapasztalataink szerint. Az online feljelentés során ki kell választania azt a spanyol rendőrkapitányságot, amelyet a feljelentés rögzítését követően legfeljebb 72 órán belül felkeres személyesen és ahol az online feljelentése alapján generált papír alapú rendőrségi jegyzőkönyvet személyesen aláírja és kézhez veszi. A feljelentési kötelezettségének akkor tesz eleget, ha kézhez vette az aláírt és lepecsételt spanyol rendőrségi jegyzőkönyvet.

 • Bejelentés magyar hivatalnál: Az úti okmány elvesztését, eltulajdonítását, megrongálódását – a rendőrségi jegyzőkönyv birtokában – haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 3 munkanapon belül jelentse be az illetékes magyar hivatalnál is.

A bejelentés megtehető:

 • Magyarországon bármely kormányablakban személyesen,
 • külföldön hivatásos konzuli tisztviselőnél személyesen (előzetes időpontfoglalás alapján),
 • Ügyfélkapun keresztül.

 

 • Az úti okmány pótlása: Ügyfélkapun keresztül történő bejelentés esetén lehetőség van egyidejűleg az úti okmány pótlása iránti kérelmet benyújtani (kizárólag Ügyfélkapun keresztül). Ebben az esetben a korábbi okmány érvényességi idején belül, azzal megegyező adattartalommal kerül legyártásra az új okmány.

Útlevél elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének bejelentése és az okmány pótlása iránti kérelem benyújtása ügy indításához és további információkhoz kattintson az alábbi linkre: https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=2c6735fc-1a35-42b7-856a-fc60f58700ef

Személyazonosító igazolvány elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentése és pótlása ügy indításához és további információkhoz kattintson az alábbi linkre: https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=a9c0041c-0ca7-4dd1-8369-cf68edcd2d2a

 • Ideiglenes útlevél: Amennyiben nem rendelkezik más úti okmánnyal, akkor vegye fel a kapcsolatot az Önhöz legközelebb lévő konzulátusunkkal. 

Amennyiben a hazautazásig magánútlevél/személyazonosító igazolvány nem állítható ki, akkor a konzulátus egyszeri hazatérésre jogosító ideiglenes útlevelet vagy 3. országba történő továbbutazás esetén továbbutazásra jogosító ideiglenes útlevelet állít ki, amelyhez személyesen szükséges megjelennie. A kiállítás illetékéről és díjáról konzultáljon a Konzulátussal előzetesen telefonon.

Az ideiglenes útlevél kiállításához konzulátusunkat előzetesen tájékoztassa az alábbi adatairól:

 • neve, 
 • születési helye és ideje, 
 • anyja neve, 
 • otthoni lakcíme és lehetőség szerint az elveszett útlevél száma, ha az rendelkezésére áll.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a vezetői engedély és az uniós tagállamok által kiállított tartózkodási engedélyek nem útiokmányok, azaz ezekkel utazni nem lehet.

 

Nemzetközi készpénzátutalás

A Magyar Posta több, mint 1000 postahelyén igénybe vehető a Western Union nevével fémjelzett, globális hálózattal működő készpénzátutalási szolgáltatás, mely közel 200 országban, mintegy 300.000 szolgáltató helyen áll az ügyfelek rendelkezésére. A Magyar Posta 2003. július 1. óta e világhálózat részeként végzi a Western Union Pénzátutalást belföldi és nemzetközi viszonylatban egyaránt. A Western Union és a Magyar Posta fiókjain kívül egyes bankokban is igénybe lehet venni ezt a szolgáltatást. Kérjük az ügyfeleket, hogy szíveskedjenek közvetlenül bankfiókjaikkal konzultálni.

Linkek:

Western Union:
https://www.westernunion.com/hu/hu/home.html 

Magyar Posta:
http://posta.hu/penzugyi_szolgaltatasok/penzkuldes/westernunion

Pénzfeladás

 • A bajba jutott utazó rokona, ismerőse befárad a legközelebbi Western Union/ bank kirendeltségébe
 • Kitölti a pénzfeladási nyomtatványt
 • Átadja a pénztárosnak az átutalandó összeget és a kezelési költséget
 • Átadja a pénztárosnak hatóság által kiállított érvényes igazolványát
 • Megvárja, amíg megkapja a formanyomtatvány ügyfélpéldányát, melyen szerepel a tranzakció ellenőrző száma (kódszám, azaz MTCN)
 • Tudatja a tranzakció adatait a kedvezményezettel, azaz a pénzküldemény címzettjével.

Pénzfelvétel

 • Fáradjon el az Önhöz legközelebbi Western Union kirendeltségbe
 • Töltse ki a pénzfelvételi nyomtatványt
 • Vegye át az összeget
 • A tranzakció kb. 1-2 órát vesz igénybe, tehát a kedvezményezett a feladástól számított 1-2 órán belül átveheti az összeget.

Figyelem: Spanyolországban a pénzfelvételhez en elegendő a kódszám bemutatása, ahhoz fényképes személyazonosító okmány is szükséges. Az okmányok elvesztése esetén először a konzuli hivatalt kell felkeresni új úti okmány kiállítása érdekében.