1. Útlevélkérelem nagykorú esetén:
 
A magánútlevél iránti kérelmet kizárólag személyesen lehetséges benyújtani. A kérelem benyújtásakor a kérelmezőről fénykép készül, ujjlenyomatait és aláírását elektronikusan rögzítjük.
 
A kérelem benyújtására csak előzetes időpontegyeztetés alapján kerülhet sor.
 
Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs! Az útlevél, illetve a személyi igazolvány érvényességi idejének figyelemmel kísérése mindenkinek a saját felelőssége. Felhívjuk a figyelmet, hogy senki sem kaphat hamarabb időpontot az útlevélkérelem benyújtására azért, mert az előző útlevele, illetve személyi igazolványa lejárt!
 
Útlevélkérelem benyújtásához szükséges:
 
 • állampolgárság igazolása, amely lehetséges érvényes vagy 1 éven belül lejárt magyar útlevéllel, érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal, három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal. 
Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelmező nem rendelkezik a fenti okmányokkal, és a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszer sem igazolja az állampolgárságát, hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni. Ilyenkor az útlevél eljárás ideje hónapokkal meghosszabbodik.
 
 • személyazonosság igazolása, amely lehetséges érvényes útlevéllel, érvényes személyi igazolvánnyal, illetve kártya formátumú érvényes magyar vezetői engedéllyel;
 • házasságkötés folytán történt névváltozás esetén a házassági anyakönyvi kivonat;
 • az útlevél illetékének és konzuli díjának befizetése (KONZULI DÍJAK ÉS A BEFIZETÉS MÓDJA
 
2. Útlevélkérelem kiskorú esetén:
 
Kiskorú személy útlevél iránti kérelmének benyújtásakor szükséges mindkét szülő (törvényes képviselő) személyes megjelenése
 
Egyik szülő személyes jelenléte csak akkor elegendő:
 
 • ha kizárólagos felügyeleti jogkörrel rendelkezik és a másik szülő szülői felügyeleti joga megszűnt vagy szünetel, és erről jogerős bírósági vagy hatósági végzést mutat be;
 • ha a másik szülő aláírásával ellátott, közjegyző vagy tiszteletbeli konzul által hitelesített vagy két tanú aláírásával ellátott hozzájáruló nyilatkozatot mutat be (Szülői hozzájáruló nyilatkozat kiskorú útleveléhez);
 • ha a másik szülő haláláról halotti anyakönyvi kivonattal rendelkezik.
Útlevélkérelem benyújtásához szükséges:
 
 • a gyermek érvényes útlevele, vagy a gyermek érvényes személyi igazolványa,
 • szülő(k) érvényes útlevele vagy személyi igazolványa,
 • gyermek magyar születési anyakönyvi kivonata (útlevél nem állítható ki a gyermek születésének hazai anyakönyvezése nélkül),
 • Nyilatkozat állandó magánútlevél kiállításához 6 év alattiak részére (amennyiben a születés hazai anyakönyvezése még nem történt meg és a gyermek 6. életévét nem töltötte be)
A 12 év alatti kiskorúnak nincsen aláírás és ujjlenyomat adási, valamint személyes megjelenési kötelezettsége, az ő esetében a kérelem tiszteletbeli konzulnál is előterjeszthető, amelyhez csatolni szükséges 2 db színes ICAO-igazolványképet.
 
3. Ideiglenes (hazautazásra- vagy továbbutazásra jogosító) útlevél:
 
Az a magyar állampolgár igényelheti, akinek útlevele vagy úti okmánya elveszett, eltulajdonították, megrongálódott, illetve személyazonosság megállapítására más módon alkalmatlanná vált.
 
A kirabolt magyar állampolgároknak az ideiglenes útlevélkérelem benyújtása és az ideiglenes útlevél kiállítása végett személyesen meg kell jelenniük a Konzulátuson az alábbiakra is figyelemmel: (MI A TEENDŐ, HA ELVESZTETTE VAGY ELLOPTÁK AZ OKMÁNYAIT?
 
Fentiektől eltérően adott esetben utazási igazolás kiállítása is elegendő lehet a hazatéréshez. A hazatéréshez szükséges és indokolt, kiállítandó dokumentum típusát a Konzulátus határozza meg.
 
4. Kézbesítés:
 
Az elkészült okmány kézbesítése az alábbiak szerint kérhető:
 • magyarországi lakcímre postázás,
 • átvétel magyarországi okmányirodában,
 • személyes átvétel a madridi konzulátuson,
 • kipostázás Spanyolországban található lakcímre csomagküldő szolgálattal (ebben az esetben a kézbesítés díja az ügyfelet terheli)
Az elkészült útleveleket Magyarországról meghatározott időnként kézbesítik a konzulátusra, az útlevél ennek megfelelően általában 3-5 héten belül érkezik meg a konzulátusra. A konzulátus ezt követően az érkezés sorrendjében dolgozza fel az útleveleket és értesíti az ügyfeleket vagy postázza ki azokat.
 
5. Megváltozott az Ön neve a legutóbbi útlevele/személyi igazolványa igénylése óta?
 
Kérjük, amennyiben Ön házasságot kötött vagy elvált, és ezért más nevet visel, mint ami az érvényes útlevelében/személyi igazolványában/honosítási okiratában szerepel, akkor hozza magával a házassági anyakönyvi kivonatát vagy a házasságot felbontó ítéletét. Amennyiben az Ön válását/házasságát még nem anyakönyvezték Magyarországon, ezt meg kell tenni ahhoz, hogy az új útlevelét már az új nevére állíthassuk ki.
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy minden magyar állampolgár kötelessége, hogy Magyarországon anyakönyveztesse a házasságát, válását, gyermeke születését.
 
További információk: