A kapcsolatok fontosabb kulturális jellemzői

Spanyolország és Magyarország viszonyát a kétoldalú megállapodásokon kívül ma már leginkább a mindkét országra érvényes EU joganyag szabályozza. A részletszabályok, illetve a két ország eltérő államszerkezetének következtében szükségessé váló közös szabályzást a legtöbb területen, így a kulturális területen is együttműködési munkatervek rögzítik. 

Az 1977-ben helyreállított diplomáciai kapcsolataink nagy kulturális, oktatási és turisztikai fejlődést indítottak meg Magyarország és Spanyolország között. A legfontosabb, ma is hatályban lévő kétoldalú megállapodásaink a kultúra, az oktatás és a tudomány területén:

1977. november 27-én írta alá a két ország a kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezményt, amely 1981-ben lépett hatályba. (13/1981.(V.6.) MT rendelet)

1989-ben, november 9-én írták alá Magyarország és Spanyolország között a középiskolai bizonyítványok, felsőoktatásban szerzett oklevelek és tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló egyezményt, amely 1991-ben lépett hatályba. (153/1991.(XII.10) Korm.rendelet)

1992. február 6-án kötött a két ország barátsági és együttműködési szerződést, amely 1995-ben lépett hatályba. (1995.évi LXXX. törvény)