Hatósági erkölcsi bizonyítvány

A hatósági erkölcsi bizonyítvány a magyar bűnügyi nyilvántartásokban tárolt adatok igazolására szolgál, érvényességi ideje a kiállítástól számított 90 nap. Az erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem formanyomtatvány az alábbi linkről tölthető le: https://konzinfo.mfa.gov.hu/konzuli-szolgaltatas/nyomtatvanyok

A kérelem megfelelő mezőinek kitöltésével ki lehet választani, hogy pontosan milyen adattartalmú bizonyítvány kerüljön kiállításra. Az erkölcsi bizonyítvány a kérelmezőre vonatkozó alábbi tények igazolását tartalmazhatja: 1. büntetlen előéletű; 2. nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt; 3. nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt vagy valamely foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll.

Az erkölcsi bizonyítvány előzetes időpontfoglalás alapján személyesen, vagy – ha a személyes megjelenés aránytalan nehézséget okoz – postai úton igényelhető a konzuli hivatalban. Postai úton történő igénylés esetén a kérelmező személyazonosságának és aláírásának hitelesítése szükséges spanyol közjegyző vagy magyar tiszteletbeli konzul által. A kék tollal kitöltött, aláírt és hitelesítéssel ellátott kérelem formanyomtatvány eredeti példányát lezárt borítékban a konzuli hivatal címére (Calle Ángel de Diego Roldán 21, 28016 Madrid) szükséges megküldeni. Az eljárás előreláthatólag 1 hetet vesz igénybe a kérelem és az eljárási díj beérkezését követően.

Kérjük az adatlapokat a magyar nyelv szabályai szerint (nevek: (1.) vezetéknév, (2.) keresztnév, dátumok: év, hó, nap + ékezetek) szíveskedjen nyomtatott betűkkel kitölteni.

Az erkölcsi bizonyítvány elektronikus formátumban, magyar nyelven kerül kiállításra, amelyről papír alapú hiteles másolatot készít a konzul. Az okiratól spanyol, illetve angol nyelven kérhető hiteles fordítás. A fordítás iránti igényt a kérelem benyújtásával egyidejűleg szükséges jelezni a nyelv megjelölésével. Az erkölcsi bizonyítvány beszerzésének költsége fordítás nélkül 60 EUR, fordítással 105 EUR.

Amennyiben az erkölcsi bizonyítvány kézbesítését postai úton igényli, kérjük, hogy egy kísérőlevélben olvashatóan adja meg postacímét, e-mail címét és mobil telefonszámát. Konzuli hivatalunk kizárólag spanyolországi címre postázza ki a dokumentumot.

További információ: https://www.nyilvantarto.hu/hu/erkolcsi_heb