Magyarország a külföldön bajba jutott magyar állampolgárok részére a Konzuli Szolgálat útján biztosít konzuli védelmet a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvényben, illetve a törvény végrehajtásáról szóló 17/2001. (XI.15.) KüM rendeletben foglalt rendelkezések alapján.
 
A Konzuli Szolgálat honlapja: https://konzinfo.mfa.gov.hu/
 
AMIBEN SEGÍTENI TUDUNK ÖNNEK:
 • Hazatéréséhez ideiglenes útlevél, utazási igazolás kiállítása az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy lejárt úti okmány helyett.
 • Tanácsadással közreműködés a hazatérése önerőből vagy rokon, ismerős anyagi segítségével történő megszervezésében.
 • Egészségügyi vészhelyzetben tájékoztatás a helyi orvosok, kórházak elérhetőségéről.
 • Válsághelyzetben tájékoztatás és szükség esetén segítségnyújtás a hazatéréshez, illetve az evakuálás megszervezéséhez.
 • Őrizetbe vétele, letartóztatása esetén kérésére – ha erről tudomást szerzünk – tisztázzuk ennek okát és jogi megítélését, figyelemmel kísérjük fogva tartásának körülményeit.
 • Kérésére értesítjük hozzátartozóját, szükség esetén segíteni képes ismerősét.
 • Tájékoztatás az adott országban elérhető helyi tolmácsokról és ügyvédekről.
 • Külföldi haláleset esetén értesítjük az elhunyt eltemetésére kötelezett hozzátartozót és tájékoztatjuk az eltemetéshez vagy a holttest hazaszállításához szükséges intézkedésekről.
 • Kivételes esetben, utólagos visszafizetés és díjfizetés ellenében hazatérési kölcsön nyújtása.
 
AMIBEN NEM TUDUNK SEGÍTENI ÖNNEK:
 • A külföldre utazás megszervezésében, abban való közreműködésben.
 • Menetjegy foglalásában, átíratásában.
 • Szállás, lakhatás biztosításában; csomagmegőrzésben.
 • Gépjármű javíttatásában, üzemanyag biztosításában.
 • Személy- vagy csomagszállításban.
 • Banki, biztosítási és postai szolgáltatásokban.
 • Külföldi munkaközvetítésben, munkaügyi viták rendezésében.
 • Jogi képviselet ellátásában bíróság vagy más hatóság előtt.
 • Tolmácsolásban vagy fordításban (konzuli hatósági eljárások kivételével).
 • Külföldi letelepedési, munkavállalási vagy egyéb engedélyek beszerzésében.
 • Magánjogi – peres vagy nem peres – viták rendezésében (pl. közlekedési bírságok, légitársaság felé benyújtandó panaszok).
 • Külföldön tartózkodó személyek felkutatásában.
 • Külföldön felmerülő költségek, hatósági bírságok, díjak (pénzbüntetés, óvadék, ügyvédi díj, egészségügyi ellátás díja stb.) kifizetésében, megelőlegezésében.
 • Hagyaték, örökség, kifizetetlen munkabér stb. behajtásában.
 • Külföldi bűnesetben folyó nyomozásban bármilyen formában való közreműködésben.
 • Folyamatban lévő szabálysértési- vagy büntetőeljárás menetének, eredményének befolyásolásában (arra sincs módunk, hogy elérjük a jogi út mellőzésével történő szabadlábra helyezést vagy különleges bánásmódban részesítést).