A rendelet tartalma

Az adott időszakban egyénileg kell közlekedni, azt olyan alapvető tevékenységekre korlátozva, mint például élelmiszer vagy gyógyszer beszerzése, egészségügyi központokba vagy pénzügyi szervezetekbe való látogatás, a szokásos tartózkodási helyre való visszatérés, vagy a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek segítése. Ide tartozik a munkahelyre történő utazás is. A köz- és magánszemélyek szállítását legalább a felére csökkentik a következő 15 nap során, kivéve a helyi vasúti szolgáltatásokat (hév), amelyeket továbbra is eredeti kapacitásukkal fenntartanak. A személyszállító járművek az Egészségügyi Minisztérium ajánlásai alapján napi takarítási rutint követnek. Az élelmiszer-ellátás továbbra is garantált, hiszen nem csak a termelési központok, hanem az értékesítési láncok működését is biztosítják. Különleges, szükségesnek ítélt esetben mód van az élelmiszer-szállító járművek kíséretére, valamint egészségügyi folyosók kialakítására a termékek be- és kilépése érdekében. Ugyanakkor a vámhatóság az alapvető szükségleteket kielégítő termékek tranzitjának biztosít elsőbbséget. Hasonló módon garantálják a közegészségügy számára szükséges termékek szállítását, melynek hatékony működéséhez az egészségügyi miniszternek áll jogában intézkedéseket elrendelni. A vendéglátóipari vállalkozások kizárólag otthon nyújthatnak szolgáltatást, míg más típusú szórakozóhelyek, vagy ahol kulturális, művészeti, sport- és hasonló tevékenységeket végeznek, e napokra fel kell, hogy függesszék nyitvatartásukat. Ugyanígy felfüggesztésre kerül ebben az időszakban az oktatás minden szintjén a személyes iskolai tevékenység, az online oktatási tevékenységek javára.

A nemzeti egészségügyi rendszer megerősítése

Az egész országban működő közigazgatási szervek polgári hatóságai, különös tekintettel az egészségügyi hatóságok, közvetlenül az egészségügyi miniszter rendelkezései alá fognak tartozni, hogy így biztosítsák azok teljeskörű rendelkezésre állását és a műszaki és emberi erőforrások jobb területi eloszlását. Ennek értelmében tehát minden polgári és katonai, állami és magán egészségügyi erőforrást az egészségügyi miniszter rendelkezése alá bocsátanak.

Alkalmazási időszak

A veszélyhelyzet kinyilvánítása az egész ország területét érinti a következő 15 naptári napra vonatkozóan, amely tovább bővíthető a vonatkozó szabályokban meghatározott feltételek és követelmények szerint. A rendelet a Hivatalos Közlönyben való kihirdetésekor lép hatályba.