Felhívjuk a magyar állampolgárok figyelmét, hogy a spanyol Belügyminisztérium legújabb rendelete értelmében Spanyolország is korlátozza a légi és tengeri úton az országba belépésre jogosultak körét.
 
Ennek értelmében Magyarországról Spanyolországba csak azon magyar állampolgárok beutazását teszi lehetővé a rendelkezés, akik Spanyolországban rezidensek, illetve akik megfelelően igazolni tudják beutazási szándékukat (pl.: elengedhetetlen családi, vagy humanitárius okból).
 
A korlátozás alól kivétel jelent mindazon magyar állampolgárok (és általában EGT állampolgárok), illetve Magyarországon tartózkodási engedéllyel rendelkezők köre, akik harmadik országból lakóhelyükre (Magyarországra) kívánnak hazajutni, s ennek érdekében harmadik országból Spanyolországba érkeznek, például itt szállnak át más járműre, úton Magyarország felé.
 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3972.pdf