A jogosítványok honosítása a Közlekedésrendészet (Dirección General de Tráfico - (http://www.dgt.es/) helyi szervénél történik. 

A DGT madridi elérhetőségei:
C/ Arturo Soria 143.
Madrid 28071
Tel: 91 301 85 00
Információs szám: 060

Nyitva tartás
Hétfő, kedd, szerda és péntek: 8:30-tól 14:30-ig.
Csütörtök: 8:30-tól 17:30-ig 
Különleges nyitva tartás az alábbi oldalon feltűntetett napokon:
http://www.dgt.es/es/la-dgt/quienes-somos/estructura-organica/jefaturas-provinciales/madrid/madrid.shtml

A Közlekedésrendészet madridi irodájában az ügyfélszolgálat előzetesen egyeztetett időpont alapján működik, amely a http://www.dgt.es/ oldalon keresztül, valamint a 060-as információs telefonszámon keresztül igényelhető. 

A magyar, kártya formátumú jogosítvány Spanyolországban is használható, nem szükséges annak cseréje, amennyiben mind a kategória (korlátozások nélkül), mind a kártya érvényes.

Amennyiben mégis magyar jogosítványa honosítására lenne szükség, az alábbi dokumentumok kellenek hozzá:

- nyomtatvány kitöltése (https://sede.dgt.gob.es/Galerias/tramites-y-multas/permiso-de-conduccion/canje-de-permisos/2.40_Cast_2hoja_unidos_avanz2.pdf);
- érvényes útlevél vagy személyi igazolvány bemutatása;
- érvényes tartózkodási engedély, vagy a nyilvántartásba vételről szóló (a NIE számot is tartalmazó) igazolás felmutatása;
- érvényes magyar jogosítvány (egy fénymásolattal együtt)
- a gyakorlati vizsga előtt kitöltendő formanyomtatvány (a tájékoztatóban Talón foto néven szerepel és a spanyol Közlekedésrendészetnél, vagy az adott autósiskolában lehet beszerezni)
- 2 db színes fotó (32x26 mm) a jogosítvány elkészítéséhez;
- az illeték befizetése - 27,40 euró (2014-ben)

Amennyiben a jogosítvány lejárt, kell egy ún. orvosi alkalmassági vizsgálat (informe de aptitud psicofísica), amely elvégezhető a DGT orvosi rendelőiben is.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a spanyol jogosítvány kiállítását megelőzően a DGT adategyeztetés céljából megkeresi a magyar Belügyminisztériumot. Az adategyeztetés érvényes jogosítvány esetében 2-3 hetet, lejárt jogosítvány esetében akár 2-3 hónapot is igénybe vehet. Amíg ez az eljárás nem zárul le, a DGT nem állítja ki a spanyol jogosítványt. Amennyiben magyar jogosítványa az eljárás alatt még érvényes, a köztes időszakban egy, a DGT által kiállított igazolással vezethet. Ha viszont magyar jogosítványának érvényessége már vagy időközben lejár, mindenképp meg kell várnia a spanyol jogosítvány kézhezvételét ahhoz, hogy jogosult legyen autót vezetni. 

Abban az esetben, ha a jogosítvány cseréjére azért van szükség, mert az elveszett, megrongálódott, vagy ellopták, a hatóságok elfogadják a Konzulátus által kiállított konzuli igazolást is a magyar jogosítvány adatairól és ez alapján állítják ki a spanyol vezetői engedélyt. (Az igazolást a Konzulátus az illetékes magyar hatóságokkal való adategyeztetést követően állítja ki.) Jogosítvány eltulajdonítása esetén, kérjük, a lopás megtörténtéről szíveskedjenek bejelentést tenni a helyi rendőrségen. A jogosítvány adatairól kiállított konzuli igazolás díja: 35 euró, amelyet az alábbi bankszámlaszámra kell befizetni a befizető nevének megjelölésével:

BANCO SANTANDER
00 49 4698 1129 1637 2847

Kérjük, hogy minden befizetés/átutalás esetében tüntessék fel a "Megjegyzés" (spanyolul: "Concepto") rovatban a kérelmező teljes nevét. 

A külképviseleteken új magyar jogosítvány megszerzésére irányuló kérelmet nem lehet benyújtani, azt csak Magyarországon, okmányirodában lehet kérelmezni.

A jogosítványok cseréjével/honosításával kapcsolatban további információt a Közlekedésrendészet (Dirección General de Tráfico) alábbi vonatkozó tájékoztatójában 
https://sede.dgt.gob.es/Galerias/tramites-y-multas/permiso-de-conduccion/canje-de-permisos/2014/03_Canje_PC_EU_Islandia_Liechtenstein_y_Noruega.pdf, illetve a szervezet honlapján talál: http://www.dgt.es/

Az elmúlt időszakban a közlekedésrendészeti jogszabályokban bekövetkezett változások alapján az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:

1. 2008. május 1-jétől a jogosítvány nélküli közlekedés bűncselekménynek számít, ezt 3-6 havi szabadságvesztéssel, avagy 900 euróig terjedő pénzbüntetéssel, vagy közmunkával sújthatják.

2. Szigorúbban büntetik továbbá a gyorshajtást is: a sebességhatár lakott területen 60 km/h-val, lakott területen kívül 80 km/h-val való átlépése már bűncselekmény, az szabadságvesztéssel is büntethető.

3. Az ittas vezetésnél az alkoholszint is módosításra került: 1,2 gr/l -nél magasabb alkoholszint esetén az ittas vezetés már szintén bűncselekménynek számít.